مقاله ها و پایان نامه ها

باسمه تعالی دانشگاه پیام نور خنج گروه مدیریت عنوان تحقیق: بررسی مزایای مورد نظر مصرف کنندگان و بخش بندی بازار شامپو سیر پرژک استاد راهنما: آقای مسعود بیرجندی نگارش: ماندانا جعفری شماره دانشجویی: خرداد 93 ادامه مطلب…

background