فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ميزان توجه به مولفه هاي هویت ملی در سرفصل های دروس پایه

با عنوان : مطالعه ميزان در نظر داشتن مولفه هاي هویت ملی در سرفصل های دروس پایه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

دانشكده علوم انساني( تحصيلات تكميلي)

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت دولتي

گرايش مديريت منابع انساني

موضوع پايان نامه

مطالعه ميزان در نظر داشتن مولفه هاي هویت ملی در سرفصل های دروس پایه ،اصلی ، تخصصي و مشترك رشته ي مدیریت دولتي در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

استاد راهنما

دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

استاد مشاور

دكتر سعيد باقر سليمي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

هویت ملی از عوامل اصلی پایداری در نظام های سیاسی و اجتماعی می باشد . لذا تقویت و باز تولید هویت ملی یکی از اهداف وحوزه های اصلی جامعه پذیری سیاسی در همه ی نظام های سیاسی را تشکیل می دهد.بحث هویت ملی و ارتباط آن با نظام تعلیم و تربیت مانند موضوعاتی می باشد که در عصر حاضر مورد توجه محققان و صاحب نظران حوزه تعلیم و ترییت قرار گرفته می باشد.نظام های آموزشی درشکل دهی به هویت ملی کشورها تأثیر بی بدیلی به عهده دارند.در نظر داشتن اهداف و ماموریت های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نشان می دهدکه موضوع هويت ملي ،مد نظر سياست گذاران اين حوزه از نظام آموزشي كشور بوده می باشد. لذا برای رسیدن به این اهداف،لزوم مطالعه وجود يا عدم وجود ونيز ميزان فراوانی مولفه های هویت ملی در برنامه درسی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ،به مقصود تبیین وضع موجود و برنامه ریزی برای رسیدن به وضع مطلوب، احساس می گردد. با در نظر داشتن اندک بودن پژوهش های انجام شده در حیطه هویت ملی و برنامه ی درسی و همچنین با در نظر گرفتن تغییراتی که در طول سالیان گذشته در سر فصل دروس صورت گرفته؛ ضرورت انجام پژوهش حاضر روشن می گردد. به ویژه آن که در نظام آموزش عالي ايران، سرفصل دروس تأثیر مهمي را در طراحی و تعریف برنامه درسی اعمال می کنند. پس انجام مطالعات عمیق و متعدد درمورد آنها ضروری می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در این پژوهش ابعاد پنجگانه ي هویت ملی يعني هویت ملی اجتماعی ، تاریخی ، جغرافیایی ، فرهنگی و سیاسی و مولفه ها ي آن كه شامل 46 مولفه مي گردد ؛به عنوان مبناي نظري مورد توجه قرارگرفته می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گیری از جدول مفاهيم و مولفه هاي هويت ملي و از طريق روش تحلیل محتوا ، سرفصل هاي دروس پایه ،اصلی ، تخصصي و مشترك رشته ي رشته مديريت دولتي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مورد بررسي قرارگرفته می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که به تمامی ابعاد و مولفه های هویت ملی ، بصورت متناسب و یکسان پرداخته نشده می باشد. از مجموع 182 مضمون مطالعه شده ، به ترتیب به مولفه های هویت ملی سیاسی 40.66٪ ، اجتماعی 35.16٪ ، فرهنگی 19.23٪ ، تاریخی3.84٪ و جغرافیایی 1.1٪ توجه شده می باشد.

کلمات کلیدی: هویت,هویت ملی، برنامه ی درسی،آموزش عالی ,تحلیل محتوا

فصل اول کلیات پژوهش      

1-1- مقدمه:

هویت ملی از عوامل اصلی پایداری در نظام های سیاسی و اجتماعی می باشد.لذا تقویت و باز تولید هویت ملی یکی از اهداف وحوزه های اصلی جامعه پذیری سیاسی در همه ی نظام های سیاسی را تشکیل می دهد(ابوالحسني،1387 :1) و پيوسته در طول تاريخ پرسش كيستي و هويت افراد و ملتها يكي از دغدغه هاي اصلي بشر بوده و اين امر در گذر جوامع به دوران مدرن پر رنگ تر و به صورت جدي مطرح شده می باشد.در ايران نيز در سال هاي اخير موضوع هويت،به خصوص در جوانان و دانش آموزان به صورت جدي مورد توجه قرار گرفته می باشد(منصوري،1388 :38).

بحث هویت ملی و ارتباط آن با نظام تعلیم و تربیت مانند موضوعاتی می باشد که در عصر حاضر مورد توجه محققان و صاحب نظران حوزه تعلیم و ترییت قرار گرفته می باشد. و نظام های آموزشی درشکل دهی به هویت ملی کشورها تأثیر بی بدیلی به عهده دارند.تحلیل و مطالعه علمی مواد بکار رفته در نظام های آموزشی و نیز بسامد کاربرد هر یک از مولفه های اصلی و فرعی موضوع مطالعه کارشناسانه می باشد.تحلیل این مولفه ها ، ابزار مناسبی برای ترسیم نقشه ی کلا ن سیاست فرهنگی یک کشور خواهد بود (خدايار،1387: 1).

هدف های برنامه ی درسی دانشگاهی براساس مطالعه فرهنگ ، کارکرد های آموزش عالی، خدمات اجتماعی و موضوع درسی به دست می آیند(سراجی و همکاران،1384: 82) و برنامه های درسی،مهمترین مولفه نظام آموزش عالی هر کشور محسوب می شوند(برگرفته از سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز )

در نظر داشتن اهداف و ماموریت های وزارت علوم،تحقیقات و فناوری نشان می دهد که بخشي از آن ها شامل: تعمیق و گسترش علوم،معارف،ارزشهای انسانی و اسلامی و اعتلای جلوه های هنر و زیبایی شناسی و میراث علمی تمدن ایرانی و اسلامی،تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی در کشور،مشارکت فعال در فرآیند سیاست گذاری نظام آموزش و توسعه نیروی انسانی کشور به مقصود ایجاد هماهنگی لازم بین برنامه های سطوح مختلف آموزش کشور و همچنین همکاری در اعتلای فرهنگ،اخلاق و معنویت اسلامی در مجامع علمی دانشگاهی در جامعه می گردد(قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب 8/6/83)؛كه اين نشان دهنده توجه سياست گذاران اين حوزه از نظام آموزشي كشور به مقوله هويت ملي می باشد. لذا برای رسیدن به این اهداف،لزوم مطالعه وجود يا عدم وجود ونيز ميزان فراوانی مولفه های هویت ملی در برنامه درسی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ،به مقصود تبیین وضع موجود و برنامه ریزی برای رسیدن به وضع مطلوب، احساس می گردد.

با در نظر داشتن اندک بودن پژوهش های انجام شده در حیطه هویت ملی و برنامه ی درسی و همچنین با در نظر گرفتن تغییراتی که در طول سالیان گذشته در سر فصل دروس صورت گرفته؛ ضرورت انجام پژوهش حاضر روشن می گردد. به ویژه آن که در نظام آموزش عالي ايران، سرفصل دروس تأثیر مهمي را در طراحی و تعریف برنامه درسی اعمال می کنند. پس انجام مطالعات عمیق و متعدد درمورد آنها ضروری می باشد.

در این پژوهش ابعاد پنجگانه ي هویت ملی يعني هویت ملی اجتماعی ، تاریخی ، جغرافیایی ، فرهنگی و سیاسی و مولفه ها ي آن كه شامل 46 مولفه مي گردد ؛به عنوان مبناي نظري مورد توجه قرارگرفته می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گیری از جدول مفاهيم و مولفه هاي هويت ملي و از طريق روش تحلیل محتوا ، سرفصل هاي دروس پایه ،اصلی ، تخصصي و مشترك رشته ي رشته مديريت دولتي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مورد بررسي قرارگرفته می باشد.

در این فصل به اظهار مساله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف کلی و جزئی پژوهش، پرسشهای پژوهش،قلمرو پژوهش و تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم، پرداخته شده می باشد.

1-2- بيان مسأله :

در نظر داشتن اهداف و ماموریتهای وزارت علوم،تحقیقات وفناوری که بخشي از آن شامل موارد زیرمی گردد:

1- تعمیق و گسترش علوم، معارف ، ارزشهای انسانی و اسلامی و اعتلای جلوه های هنر و زیبایی شناسی و میراث علمی تمدن ایرانی و اسلامی.

2- تامین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی در کشور.

3- مشارکت فعال در فرآیند سیاست گذاری نظام آموزش و توسعه نیروی انسانی کشور به مقصود ایجاد هماهنگی لازم بین برنامه های سطوح مختلف آموزش کشور.

4- همکاری در اعتلای فرهنگ، اخلاق و معنویت اسلامی در مجامع علمی دانشگاهی در جامعه(قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب 8/6/83)؛ نشان مي دهد كه از طرف سياست گذاران اين حوزه از نظام آموزشي كشور به مقوله هويت ملي توجه می باشد.

همچنین عنایت به این نکته که دلیل وجودی هر سیستم آموزشی تحقق بخشیدن به هدف های آن نظام می باشد(ادهمی و همکاران،95:1384) و نيز براساس هدف های آموزشی می باشد که برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی،ارزشیابی و فعالیت های درون سیستم آموزشی شکل می گیرد (شعبانی،1376 :153).پس بدون تردید، برنامه های درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، در توفیق یا شکست این موسسات ، تأثیر کلیدی و بسیار تعیین کننده ای اعمال می کند. به عبارت روشن تر، برنامه های درسی آینه ی تمام نمای میزان پیشرفت و انعکاس از پاسخ گو بودن دانشگاه ها به نیازهای در حال تغییر جامعه هستند. رسالت مستندسازی یافته ها و نشر و ترویج آن ها درقالب برنامه های درسی سازمان یافته و مدرن، به عهده دانشگاه ها می باشد(فتحی و شفیعی،1386 :1).و اگر برنامه های آموزشی به درستی طراحی و اجرا نشده باشند و نتوانند به اهداف مورد نظر دست یابند ، می توانند خسارت های جبران ناپذیر و اثرات زیان بار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر جامعه، دانش آموختگان و اعتبار علمی دانشگاه وارد آورند(سیاری،1375 :12). متاسفانه به رغم اهمیت برنامه های درسی درموسسات آموزش عالی،میزان در نظر داشتن آنها کافی نیست و حتی کوشش وهمت لازم برای مطالعه،ارزشیابی،اصلاح وتغییر آنها دردستورکار قرار نگرفته می باشد(Stark,1997).

لذا در جهت شناسایی وضعیت واقعی امور و تشخیص این که به چه میزان هدفهای برنامه، استراتژی ها و سیاست های اجرایی مرتبط با هدف ها و به تبع آنها، برنامه ریزی عملیاتی و پیش بینی منابع و هزینه ها به گونه مناسب و منطقی و عینی تعیین شده و همچنین به مقصود سنجش انطباق نتایج با هدف مصوب، تحلیل مسایل و شناسایی تنگناها و علت هاي آن ها و در نتیجه پیشنهاد اقدامات اصلاحی ، انجام پژوهش ضروری به نظر می رسد(ادهمی و همکاران،96:1384).

هدف های برنامه ی درسی دانشگاهی براساس مطالعه فرهنگ، کارکرد های آموزش عالی، خدمات اجتماعی و موضوع درسی به دست می آیند(سراجی و همکاران،1384: 82). برنامه های درسی، مهمترین مولفه نظام آموزش عالی هر کشور محسوب می شوند(برگرفته از سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز .( می توان گفت، اهداف آموزشی اظهار صریح روشهایی می باشد که با بهره گیری از آنها می توان انتظار داشت رفتار فراگیر تغییر نماید.ضروری می باشد که تمامی متخصصین علوم آموزشی اهداف آموزشی خود را مشخص نمایند.منابع موجود،برای تعیین اهداف آموزشی نیازفراگیران،نیازجامعه ودیدگاه متخصصان می باشد(شریعتمداری،1376 :9). مدرس،اهداف آموزشي را براساس جهان بینی جامعه و متاثر از روشها ، قضاوتها و باورهای اجتماعی، شناسایی می نماید(همان:10)

پس با در نظر داشتن مطالب فوق، پژوهش حاضر قصد دارد با نگاهی به گوشه ای از برنامه درسی در آموزش عالی به مطالعه ميزان در نظر داشتن مولفه هاي هویت ملی در سرفصل های دروس پایه ،اصلی ، تخصصي و مشترك رشته ي مدیریت دولتي در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بپردازد.

لذا سوال اصلی پژوهش بر این مبنا قرار گرفته می باشد که ،در سرفصل های دروس پایه ،اصلی ، تخصصي و مشترك رشته ي مدیریت دولتي در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به مولفه هاي هویت ملی به چه میزان توجه شده می باشد؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

با در نظر داشتن اندک بودن پژوهش های انجام شده در حیطه هویت ملی و برنامه ی درسی و همچنین با در نظر گرفتن تغییراتی که در طول سالیان گذشته در سرفصل دروس صورت گرفته؛ضرورت انجام پژوهش حاضر روشن می گردد.به ویژه آن که در نظام آموزش عالي ايران،سرفصل دروس تأثیر مهمي در طراحی و تعریف برنامه درسی اعمال می کند.پس انجام مطالعات عمیق و متعدد درمورد آنها ضروری می باشد.

1-4- مباني نظري تحقيق :

در شکل گیری هویت ملی، عناصر پیدا و پنهان بسیاری مؤثرند و لذا این مقوله دارای مؤلفه های متعددی می باشد(باهري،1387 :28).در اين تحقيق، براي تعيين ابعاد و مولفه هاي هويت ملي،از پژوهش ابوالحسني(1387: 22-1)، با عنوان‹ مولفه هاي هويت ملي با رويكرد پژوهشي›› بهره گیری شده می باشد؛ به اين صورت كه هويت ملي شامل ابعاد پنجگانه ي زير مي گردد: هویت ملی اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی و مولفه ها ي آن شامل 46 مولفه ؛به عنوان مبناي نظري مد نظر قرارگرفته می باشد.

ابعاد مذکور را می توان بصورت زیر اظهار نمود:

   بعد اجتماعی هویت ملی در ارتباط با کیفیت روابط اجتماعی فرد با نظام کلان اجتماعی می باشد. در صورت تقویت مناسبات و روابط فرد با جامعه، هویت جمعی فرد در سطح ملی شکل می گیرد و اصطلاحاً «مای ملی» تحقق می یابد(نفیسی،1379: 199).

   بعد تاریخی هویت ملی عبارت می باشد از آگاهی مشترک افراد یک جامعه از گذشته تاریخی و احساس دلبستگی به آن و احساس هویت تاریخی و هم تاریخ پنداری پیوند دهنده نسل های مختلف به یکدیگر که مانع جدا شدن یک نسل از تاریخش می گردد (ابوالحسني،1387: 15).

   محیط جغرافیایی تبلور فیزیکی، عینی، ملموس و مشهود هویت ملی به حساب می آید. برای شکل گیری هویت واحد ملی، تعیین محدوده و قلمرو یک سرزمین مشخص ضرورت تام دارد(همان :15).

   مقصود از فرهنگ مجموعه ذهنی و روانی مشترکی می باشد که در گذشته تاریخی شکل گرفته و طی فرآیند جامعه پذیری به نسل های بعدی منتقل گردید و نسل های جدید آن را به عنوان میراث گذشته به ارث برده اند. این مجموعه شامل ارزش ها، هنجارها، نمادها، اعتقادات و احساسات و رویکردهایی می باشد که در زمینه خانواده، اقتصاد، سیاست، مذهب، جامعه پذیری و تفریحات در بین مردم یک جامعه به صورت وجدان جمعی درآمده می باشد(همان :16).

هویت سیاسی مهم ترین مولفه را تشکیل می دهد. هویت ملی در بعد سیاسی بدین معنی می باشد که افرادی که از لحاظ فیزیکی و قانونی عضو یک نظام یا ساختار سیاسی هستند و داخل مرزهای ملی یک کشور زندگی می کنند و موضوع یا مخاطب قوانین آن کشور هستند از لحاظ روانی هم خود را اعضای سیستم بدانند(همان :16).شکل 1-1 ،ابعاد هویت ملی را نشان می دهد.      

شکل 1- 1- ابعاد هويت ملي

منبع:اقتباس از ابوالحسني (1387 :22-1)

1- 5- اهداف پژوهش:

1-5-1- اهداف کلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

   مطالعه ميزان در نظر داشتن مولفه هاي هویت ملی در سرفصل های دروس پایه ،اصلی ، تخصصي و مشترك رشته ي مدیریت دولتي در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

1-5-2- اهداف جزئی :

  • شناسایی میزان در نظر داشتن هویت ملی اجتماعی در سرفصل های دروس پایه ،اصلی ، تخصصي و مشترك رشته ي مدیریت دولتي در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.
  • شناسایی میزان در نظر داشتن هویت ملی تاریخی در سرفصل های دروس پایه ،اصلی ، تخصصي و مشترك رشته ي مدیریت دولتي در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.
  • شناسایی میزان در نظر داشتن هویت ملی جغرافیایی در سرفصل های دروس پایه ،اصلی ، تخصصي و مشترك رشته ي مدیریت دولتي در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.
  • شناسایی میزان در نظر داشتن هویت ملی فرهنگی در سرفصل های دروس پایه ،اصلی ، تخصصي و مشترك رشته ي مدیریت دولتي در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.
  • شناسایی میزان در نظر داشتن هویت ملی سیاسی در سرفصل های دروس پایه ،اصلی ، تخصصي و مشترك رشته ي مدیریت دولتي در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.
  • شناسایی بيشترين میزان در نظر داشتن مولفه هاي هویت ملی در سرفصل های دروس پایه ،اصلی ، تخصصي و مشترك رشته ي مدیریت دولتي در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.
  • شناسایی میزان در نظر داشتن هر يك از ابعاد هويت ملي،به تفكيك مقطع تحصيلي،در سرفصل های دروس پایه ،اصلی ، تخصصي و مشترك رشته ي مدیریت دولتي در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد .

تعداد صفحه :190

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***